Friday, October 14, 2016

Wagte op die Mure van JerusalemWAGTE OP DIE MURE VAN JERUSALEM

Inligting saamgestel en Gebede geskryf deur Zetta Visser


Ter wille van Sion sal Ek nie swyg nie en ter wille van Jerusalem nie stil bly nie.."
Jesaja 62:1


HART VIR ISRAEL – HART VAN DIE VADER

Die oproep vir wagte het in die tyd van Jesaja uitgegaan en die Heilige Gees is besig om hierdie oproep weer in die eeu waarin ons leef, na vore te bring.  Ons moet bid dat ons oë geopen sal word met Vader se Geestelike begrip van Israel.  Ons moet ernstig bid vir Israel en vir Jerusalem, dis 'n opdrag!

Om ‘n wagter te wees en om te wag word gewoonlik vertaal vanaf een of twee Griekse woorde (gregoreuo and agrupne) wat dieselfde betekenis het nl om wakker te bly en om nie te slaap nie.  Dit beteken om ten volle wakker te wees, op die uitkyk te wees, waaksaam, versigtig en intens gefokus.

In Matteus 26:41 sê Jesus dat ons moet waak en bid.  Dis ‘n geestelike waak wat met gebed baie sterk en kragtig ‘n wapen teen geestelike aanvalle is.

Romeine 13  Paulus sê hier dat hoe nader ons aan die wederkoms van Jesus kom, hoe dringender is dit dat ons uit ons geestelike slaap moet wakker word!  Inderwaarheid is ons reeds in die eindtyd en as daar ooit ‘n tyd was om gereed te maak, is dit juis NOU!

God soek gelowiges wat intens hulle Bybel lees en bestudeer en daaroor mediteer.  Jy moet ook goed ingelig wees oor waar die wêreld gebeure tans staan en wat in die wereld aangaan.  Ons moet die Bybelse profesiee ken, spesifiek in die tye wat ons nou in leef.  Profetiese geskrifte word byna daagliks vervul – ons leef in die mees kritieke tyd in die geskiedenis.

Ek het geleer, om vir Israel te staan en om vir hulle te bid, is om Vader se hart te ontdek, om Vader se trane vir Israel te sien en om Vader se groot liefde vir Israel te ervaar.  As jy Israel Seën, sal Vader jou Seën (Gen 12:3) maar as jy Israel vervloek dan sal Vader jou vervloek.  As jy Israel aanraak, dan raak jy Vader se oogappel aan (Sag 2:8).  Neem 'n standpunt in vir Israel want Israel is steeds naby God se hart - bid vir Israel. (Jes 62: 6-7).
Abba Vader is opsoek na ware gelowiges wat as diensknegte bereid sal wees om vir Israel in te tree en by hulle te staan. Ons moet bid vir die “shalom” van Vader vir ‘n Stad van Vrede – Jerusalem. Mag daar vrede binne haar mure wees (Ps 122). As jy vir Jerusalem bid, belowe Vader dat jy rustig sal lewe en dat jy vrede sal hê. Israel is Vader se plan en doel met hierdie wêreld. Israel is uitverkies deur Vader self om eenkant gehou te word, heilig en afgesonderd (Lev 26:11-13).  Israel behoort aan Abba Vader.
Ons moet waak en bid want Jesus kom terug op ‘n onverwagste tyd en ek en jy kan nie aan die slaap gevang word nie (Luk 12:40).  Ons moet elke oomblik gereed wees.  ‘n Wagter se werk is om waaksaam te wees deur die vyand te erken en die mense betyds te waarsku teen die gevaar.  Dis deel van ‘n profetiese bediening.  Is daar wagters in jul gemeenskap, in jul samekomste en gemeentes? 
In die OT het die wagters gedurig gewaak op die stadsmure en so omgegee vir God se volk.  In die NT moet ons ook waak en omgee vir die mensdom.  Ons moet dus waak teen die vyand se aanslae en mense betyds waarsku.  Ons moet die Lig vir die wêreld wees.
Die hebreeuse woord “shamar” beteken om op wag te wees en om te waak as wagter.  God is ons hoofwagter en “shamar” ons dus teen die vyand se aanslae – maar luister ons?  Hoor jy die geluid van die rampshoring wat die wagters mee waarsku?
‘n Wagter staan op ‘n uitkykpunt, ‘n hoë muur/plek sodat hulle kan sien wat God besig is om te doen.  Neem vandag jou plek in as Wagter vir God se Koninkryk en wees waaksaam, bid gedurigdeur.  Wees ‘n wagter vir jou gemeenskap, maar hou jou oë op Israel en bid vir Israel want dis God se horlosie.  Waarsku betyds ander teen die komende gevaar want die wêreld spoed gevaarlik na sy einde.
Kom wees 'n wagter op Jerusalem se mure en bid dag en nag vir hierdie kosbare land en volk wat Vader Sy oogappel noem. Seën hulle en jy sal beslis geseënd wees.
Prayer Warriors, it is time to ascend the wall and begin to fullfill your calling as watchmen for God!


1.      SEEN ISRAEL

Genesis 12:3                    
“En Ek sal Seën diegene wat jou Seën, en hom vervloek wat jou vervloek”


God praat met Abram waaruit die volk Israel kom.  Dus as iemand Abram en sy nasate wat Israel is seën, sal God jou seën.  Christene moet God se volk Israel Seën!  Seën hulle deur jou gebede, dade en ondersteuning.  God het Israel innig lief.

As jy Seen oor iemand bid, seen jy jouself daardeur.  Seën Israel en jy sal verseker geseënd wees.
Die Jode het vir ons die Woord gebring – Bybel is ‘n Joodse boek.  Jesus was ‘n Jood.  Al die dissipels en apostels was Jode.

Jesus is in ‘n Joodse familie gebore in Betlehem, is besny op die 8ste dag, het opgegroei in Nasaret en voldoen aan alle Joodse gebruike, het sy Bar Mitzvah gehad op 13 jaar, het al Moses se wette onderhou want hy was onder die wet gebore, het ‘n gebedskleed (tallit) gedra.  Wat ook aanbid en lering gegee het in die sinagoges en tempel van Jode.  Sy aardse bediening was meestal gerig op Jode veral in Galilea.  Hy sterf op ‘n kruis met die woorde “Koning van die Jode” bokant sy kop. (Markus 15:26,32).  Sy 12 Dissipels was Jode.  Dit was Jode wat die evangelie na nie-Jode (ek en jy) gebring het omdat Vader hierdie volk vir hierdie taak gekies het.  Paulus was ‘n Jood.  Jode het die Woord na ons gebring – na die nasies.  Hoe kan ons dan die Jode haat?

  1. Troos
Jesaja 40:1-2
“TROOS, troos my volk, sê julle God”

Israel sit in die beheersentrum van die wereld.  Huidige Israel is ‘n klein landjie, so groot soos die Krugerwildtuin.  Die Bybel verwys oor die 230 kere na God as die God van Israel.  God se dagboek is vol van afsprake met Israel.  Die Bybel is ‘n rekord van Israel se geskiedenis en Israel se toekoms.  Israel is die teiken van anti-semitisme en jodehaat neem wereldwyd teen geweldige tempo toe.  Israel word as die swart skaap van die Internasionale gemeenskap gesien.  Troos hierdie volk sê Vader.

  1. Gee om – Dade moet wys - Ondersteun – Bid

Wys Israel dat jy omgee vir hulle met jou dade, gebede, ondersteuning, donasies, veral christen organisasies in Israel (voedsel, klere, hulp), volunteerwerk ens.  Daar is baie armoede in Israel.

Romeine 15:27Die Jode het aan ons die evangelie gebring en daarom is ons verskuldig om hulle met stoflike goedere te dien.

God seen hierdie volk nog steeds in hulle gevalle toestand:  Nobelprys/Skaakkampioene/Musikale toekennings/Mediese tegnologie beste ter wereld/ ens.
Is jy Vriend van Israel? Of is jy vyand van Israel?


2.      Bid vir Jerusalem – Stad van die Groot Koning (Ps 48:3)

Psalm 122:6
“Bid om die vrede van Jerusalem, mag hulle wat jou liefhet, rustig lewe!”
Dis ‘n opdrag om vir Jerusalem te bid.  Jerusalem is die belangrikste stad in die wereld.  Baie konflik vind tans hier plaas.  Dis die stad waarheen Jesus gaan terugkom.  Dis God se stad.  Bid vir al die inwoners van Jerusalem (Jood en Arabier).  Indien jy die mense van Jerusalem liefhet, sal jy rustige lewe.  Dis ‘n belofte.  Weereens ‘n seën vir jou.

2 Kronieke 6:6 – “Ek het Jerusalem verkies dat My Naam daar sou wees”

Sagaria 12:2-3 – God gaan Jerusalem tot ‘n baie swaar klip maak vir al die volke wat dit wil optel en elkeen wat dit wil optel sal sekerlik seergemaak word.  Jerusalem is ‘n beker van bedwelming vir al die volke.

Sagaria 12:9 – God sal al die nasies wat teen Jerusalem aankom, verdelg.

Ps48:3, Ps 137:6, Ps 129:5, Jesaja 62:1
Jesaja 14:32 – “Dat die Here Sion gegrondves het”

Bid vir Israel en ervaar God se hartklop vir hierdie nasie.  Jy kan dit net ervaar as jy God se Hart ken.  Vra vir Hom om vir jou dit te openbaar, Hy is getrou en sal jou oë open wat Israel betref.

        


3.      God het self Israel as volk uitverkies – Sy eiendomsvolk

Deuteronomium 7:6
“want jy is ‘n volk heilig aan die HERE jou God, jou het die HERE jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees”

God sê self dat Hy Israel as eiendomsvolk gekies het uit al die volke op aarde.  Hoe kan ons dan twyfel dat hierdie nasie God se volk is?  Die Bybel is ‘n liefdesbrief van God en regdeur die Bybel word jy oorweldig met die Liefde wat God vir Israel het.  Beloftes na beloftes word gemaak aan Israel.

Jeremia 31:35-37
God sê dat as die son, maan en sterre voor sy aangesig wyk, dan sal Hy eers Israel verwerp.  As die hemel gemeet en die fondamente van die aarde nagespeur kan word, dan sal God eers die hele nageslag van Israel verwerp weens alles wat hulle gedoen het.

Elke Koning het ‘n Royal Family – Die Jode is die Royal Family waardeur ons Koning gekom het.

Psalm 121:4 - Die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie

Romeine 1:16 – Evangelie is eers vir Jood dan vir Griek (nasies)


4.      Lief vir Israel – Heidene verkry seën as hulle lief is vir Israel en goeie dade doen vir Israel -  Inenting op die Mak Olyf

Lukas 7:5 - Cornelius ‘n heiden in Kapernaum het die Jode liefgehad en daarom het Jesus sy dienaar genees.

Handelinge 10 - Cornelius in Caesarea is die eerste heidense huis wat die evangelie ontvang het. 

Seeninge en voorspoed, gesondheid en die uitstorting van die Heilige Gees kom na die heidene wat Israel seen.  Dis nie moontlik om te sê:  dat jy ‘n wedergebore Christen is en dan het jy nie Israel lief nie.  Jode het egter al baie lyding deur die eeue deurgemaak – kruistogte, swart dood, holocaust – Jode is dwarsdeur Europa gevang, gemartel en vermoor en dit meestal deur Christene!

God het Israel innig lief – 1 Konings 10:9, Os 135:4, Ps 98:3, Sefanja3:16-17, Rom 11:28-29, Esra 3:11, Lev 26:12, Numeri 24:9b, Jes 46:13, Matt 25:40…

Romeine 11:17-32 (In-enting)
Heidene wat die wilde olyf is, is inge-ent op die mak olyf wat Israel is.  Die natuurlike takke is nie gespaar nie.  Moet dus nie hoogmoedig en arrogant wees teenoor Israel nie anders kan jy ook weer afgebreek word.  God het Sy volk nie verstoot nie (Rom 11:1-2)

Heidene deel in die Jode se geestelike seëninge – daarom moet die heidene materiële seëninge met die Jode deel – Rom 15:27

        

5.      Land Israel behoort aan God – Nasies wat teenoor Israel opstaan gaan verdelg word

Genesis 17:8
Die land word as ‘n ewige besitting aan Abram en sy nageslag gegee

Sagaria 12:10 en Sagaria 14 beskryf wat gaan met die nasies gebeur wat teen Israel opstaan (hulle gaan verdelg word) asook beskryf dit Jesus se wederkoms na die Olyfberg wat in Jerusalem is.  Vers 16 en 17 beskryf dat almal sal na Jerusalem optrek om die loofhuttefees te vier – alle nasies.

Landstreek is tussen die Eufraat en die groot rivier in Egipte (Genesis 15:18)

Die moderne staat Israel is in ons huidige geslag se leeftyd gebore – 14 Mei 1948 (68 Jaar reeds in 2016 gewees en in 2018 sal dit presies 70 jaar later wees).  Jerusalem is in 1967 bevry van Jordaniese beheer en in 1980 as hoofstad verklaar.

Matt 24:32-35
Sagaria 12:2-4

Jerusalem gaan ‘n swaar klip word vir al die volke, elkeen wat dit optel, sal hom daarmee sekerlik seermaak.

Amos 9:14-15
God sal Israel weer plant in hulle land en hulle sal nie weer uit hul land geruk word nie.6.      ALIYAH – Verstrooi en Versamel – Herstel van Israel in hul eie Land

Jeremia 31:10b
“Hy wat Israel verstrooi het, sal hom vergader en hom bewaak soos ‘n herder sy kudde”

Jesaja 43:5-6
“Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou, Ek sal jou geslag van die Ooste af aanbring en jou versamel van die weste af.  Ek sal sê aan die noorde: Gee! En aan die suide: Hou nie terug nie!”

Jeremia 23:3
“En Ek self sal die oorblyfsel van my skape versamel uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het, en Ek sal hulle terugbring na hulle weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig

Jeremia 32:37-41
Jesaja 49:22
Esegiel 36:24-28 – God belowe om Jode terug te bring na hul land
Esegiel 39:27-29 – terugkeer uit die volke waarheen hulle verstrooi is
Esegiel 37 – Lewe in die dor bene

God bring hierdie volk terug vir ‘n afspraak met Hom in hul beloofde land. Roeping, verstooiing en herstel van Israel vorm ‘n deurlopende tema reg deur die Bybel.  God bring hulle terug uit die Noordland en uit die agterhoeke van die wêreld.  Blindes, lammes, swangeres, swakkes – met ‘n geween en met smekinge sal God hulle lei.

Aliyah beteken “going up, going home”.

Wie sou 25 jaar terug kon dink dat daar oor ‘n miljoen Jode (olim) uit Rusland sou terugkeer huiswaarts na Israel soos voorspel is deur die profeet Jesaja en Jeremia. 

Jesaja 66:8 -  Jesaja vra of ‘n land in een dag gebore kan word?  14 Mei 1948

Bybelse profesiee oor Israel se terugkeer na die Beloofde Land word tans voor ons eie oë vervul.  Jode emigreer van oor die hele wereld terug na Israel.  Selfs uit Suid-Afrika het al meer as een vliegtuig vol teruggekeer.  Tekens van naderende einde oral om ons.  Israel is ‘n wonderwerk – God bring hulle tans terug uit die nasies deur Aliyah soos Esegiel voorspel het.


7.      Appel van God se Oog – God het hulle nie verstoot nie

Sagaria 2:8b “want wie julle aanraak, raak sy oogappel aan”
Israel is God se oogappel – God se liefde vir hierdie volk is onmeetbaar.  Ten spyte van hulle dwalinge deur al die eeue heen, is God nog steeds lief vir hulle.  Israel is in sy gevalle toestand steeds ‘n bron van seën vir die wereld.  Dit is ‘n volk deur God verkies om Sy saligheidsplan aan die wereld te openbaar.  God is onveranderlik en kom sy beloftes teenoor Israel na en gaan nog baie in die toekoms deur Israel doen. Israel is God se oogappel en om jou oë vir Israel se noodkrete te sluit is om ‘n vinger in God se oog te steek – of jy ondersteun Israel of jy is teen Israel.

Jesaja 43:4 -“Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en Ek jou liefhet, daarom gee Ek mense in jou plek en volke vir jou lewe.”

Romeine 11:1
“Ek vra dan: Het God miskien sy volk verstoot?  Nee, stellig nie!  Want ek is ook ‘n Israeliet uit die nageslag van Abraham van die stam van Benjamin”

Die Joodse Rabbi Paulus bevestig in die NT dat God steeds nie sy volk afgeskryf het nie.  Israel is steeds belangrik vir God.  Ons Christene is inge-ent op die mak olyfboom wat Israel is.  Ons mag nie roem of arrogant wees teenoor Israel nie want God kan ons maklik weer afbreek. Christen gelowiges moet Israel erken as die volk waarmee God ‘n verbond gesluit het – die saligheid is uit die Jode (Joh 4:22).

Romeine 1:16
Die evangelie is eers vir JOOD dan vir Griek wat ander nasies insluit.


8.      Redding van Israel

Romeine 10:1
Paulus wat self ‘n Jood is, se hartsverlange en sy gebed is dat Israel tot redding sal kom. 
Paulus ‘n Joodse Rabbi het die evangelie na die heidense nasies uitgedra maar in sy eie hart was hy stukkend vir sy eie volk want hy het geweet hoe lief God hierdie volk het wat Jesus verwerp het.  Daarom moet ons ook vir Israel se redding bid, dis ons plig want ‘n Jood het die evangelie vir ons gebring. Bid vir die geestelike ontwaking van Israel.

Johannes 4:22
Die saligheid is uit die JODE!

Deur Israel se val het daar vir my en jou redding gekom.

9.      Wagte op die mure

Jesaja 62:6-7                    
“O Jerusalem, Ek het wagte op jou mure uitgesit wat gedurigdeur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie.  O julle wat die Here herinner aan sy beloftes – moenie rus nie en laat Hom nie rus nie, totdat Hy Jerusalem bevestig en maak tot ‘n lof op aarde!”

God soek intersessors om vir Israel te bid – om hul plek op die mure as wagte in te neem en ernstig vir hierdie land en volk te begin bid.  Hierdie wagte sal sien wat God sien!   Ons moet bid tot Jesus se terugkoms want Jesus gaan na Jerusalem terugkom en Sy voete op die Olyfberg neersit.  Ons as Christene moet intree vir hierdie land en volk en God aan Sy beloftes herinner wat Israel betref.

Jesaja 62:1
“Ter wille van Sion sal Ek nie swyg nie en ter wille van Jerusalem nie stil wees nie”
 
10.  Midde-Ooste
God het die finale sê oor wat in die Midde-Ooste gaan gebeur.  Ons moet ons oë hou op hierdie klein landjie Israel wat amper so groot is as die Kruger Wildtuin want dis die episentrum van die wêreld en dit is waar alles gaan eindig.

Israel is God se horlosie – die Bruidegom kom om middernag Sy Bruid haal.
Israel is God se sleutel tot die verstaan van die Bybel
Israel het die Verlosser en Messias Jesus/Yeshua gegee
Israel het die Woord van God gegee – feitlik die hele Bybel is deur Jode geskryf
Die wereld se geskiedenis begin en eindig met Israel
Israel is ‘n seen vir al die nasies

Ismael is die arabiere – altyd in konflik met sy broers.

Jerusalem is al meer as 3000 jaar die Joodse hoofstad – dit was nooit ‘n hoofstad onder enige arabiese of moslem regering nie.

Jerusalem word meer as 700 keer in die Bybel genoem en nie een keer in die Koran nie.

Arabiese vlugtelinge het hulle self begin Palestyne noem sedert 1967 – 20 jaar na Israel ‘n staat geword het!  In 1948 het die arabiese leiers hul mense aangeraai om Israel te verlaat totdat hulle die land skoon gemaak het van al die Jode tydens ‘n oorlog wat hulle verloor het.  68% arabiere het die land verlaat.  Die omliggende arabiese lande het nie toegelaat dat die vlugteling in hulle lande erken word nie.

Esegiel 37:12-14 – Doodsbeendere het lewe gekry – Holocaust beteken “burnt offering”

Die feit dat Israel ‘n afstammeling van Abraham is, maak hulle nog nie ware kinders van Abraham nie.  Weens ongehoorsaamheid het hulle ten gronde gegaan deur God se guns te probeer kry deur hulle werke en nie deur geloof nie.

Ons moet verstaan dat baie wat God gaan doen op aarde tussen nou en die Messias se wederkoms, gaan gedoen word deur en in Israel.

Die huidige geskil oor die land is nie werklik grondgebied nie, maar die wortel is haat.  Agter hierdie veldtog sit Satan.  Satan weet dat die Messias na Jerusalem gaan terugkeer!

“n Oorlog in die Midde-Ooste kan die hele wereld intrek in ‘n wêreldoorlog.  Baie wat God nog gaan doen op aarde tussen nou en die Messias se Wederkoms, gaan gedoen word deur en in Israel.  Hou jou oë dus op God se profetiese horlosie – die kollig van die hemel is steeds op die Joodse volk.  Die tyd tik vinnig verby…Hatikva is the national anthem of the State of Israel.


HATIKVA 
http://www.hebrewsongs.com/spacer.gif
Kol od balevav penima
Nefesh Yehudi homiya,
Ulfa'atei mizrach kadima
Ayin l'Tziyon tzofiya.

Od lo avda tikvatenu,
Hatikva bat sh'not alpayim,
Lihyot am chofshi be'artzenu
Eretz Tziyon virushalayim.

THE HOPE 
http://www.hebrewsongs.com/spacer.gif
As long as deep within the heart
A Jewish soul stirs,
And forward, to the ends of the East
An eye looks out, towards Zion.

Our hope is not yet lost,
The hope of two thousand years,
To be a free people in our land
The land of Zion and Jerusalem.
                
The text comes from a poem by Naftali Hertz Imber called Tikvatenu, first published in Jerusalem in 1886. It soon became popular throughout the Jewish world and in 1933 was adapted as the anthem of the Zionist Movement by the 18th Zionist Congress. Upon establishment of the State of Israel in 1948, Hatikva became the national anthem.


      
PRIESTERLIKE SEEN (Aaron/Levitiese Seen)

Wat beteken dit om te Seën? 
Dis ‘n verklaring van God se Guns en Goedheid oor iemand.  Seen is die teenoorgestelde van vloek.  Om te Seen is baie kragtig.  Ons moet dus meer seeninge uitspreek oor ander.
Die Priesterlike Seën word gevind in Numeri 6:22-27.  God het Israel onder die Ou Verbond geseen deur die hoe priester Aaron en sy seuns te gebruik.  Die Hoe Priester het eenmaal ‘n jaar met Yom Kippur in die Allerheiligste ingegaan vir die sondes van die volk.  ‘n Offer moes eers gebring word en met bloed aan die hande is die Seen dan uitgespreek deur die hande omhoog te hou sodat almal die bloed kon sien.  Vandag is ons Hoe Priester,. Jesus die Messias.  Jesus was ook die offer en met Sy eie bloed het Hy vir ons betaal, en nou kan ons ook die Seen ontvang.  Wanneer Jesus ‘n Seen uitspreek en Sy Hande ophou, sien ons dus die kruismerke wat dui op die Kosbare Bloed wat vir ons gestort is.  Dus God gee alle Seen deur Jesus aan ons.
Die Seen is ook oor die volk uitgespreek na die oggend offers by die Tempel.  Vandag word hierdie Seen nog steeds in baie sinagoges na die end van die diens oor die mense uitgespreek.  God het self hierdie woorde verskaf en die Priesters mag nie hul eie woorde gebruik nie maar moes dit presies gebruik soos deur God voorgeskryf is.  Hierdie seengebed kom direk van God af en dus is dit Hy wat jou seen.  Dus is dit nie ek wat jul seen nie.  Ons het vandag ‘n Hoë Priester in die Hemel wat ons Seen naamlik Jesus self (Heb 4:14).  Jesus (Yeshua) is ons Hoë Priester en tree vir ons in by die Vader.
Hierdie seengebed word ook gebruik in die huishouding waar gesinne mekaar seen veral op Vrydagaand wanneer Shabbat aanbreek.  Die seen word ook gebruik om kinders te seen veral met slaapenstyd.  Jesus het ook die kindertjies geseen in Markus 10:13-16.
Net voor Jesus opgevaar het na die Hemel het Hy Sy disipels geseen deur Sy Hande op te lig (Lukas 24:50).  Hierdie priesterlike Seen word ook genoem die “oplig van hande”. 

Numeri 6 vers 24:
Die Here sal jul seen en jul behoed
In hebreeus word die Here se Naam as Yahweh (YHVH) gebruik maar omdat Jode nie hierdie Naam sommer uitspreek nie uit respek gebruik hulle eerder Adonai wat ook Heer/God beteken.  Jesus het ons ook geseen in Matt 5:3-12 met die bergpredikasie se saligsprekinge.  Salig beteken Geseend.  In Matt 6:25-32 se Jesus dat Sy Genade en Seen is genoeg vir ons en dat Hy sal voorsien in al ons behoeftes want ons moenie bekommer oor die dag van more nie.  God wil ons beskerm, vir ons goed wees en vir ons voorsien in al ons behoeftes.  Dat dit in alles goed sal gaan en ook in gesondheid en ‘n hoopvolle toekoms.  Die Here wil ons werklik Seen en behoed.
Numeri 6 vers 25:
Die Here sal sy aangesig oor jul laat skyn en jul genadig wees
God se aangesig wys Sy Liefde vir ons, Sy Genade en Sy Guns.  Sy aangesig beteken dat Hy kyk vir ons en neem notisie van ons.  Hy het ons aandag.  Hy glimlag vir ons.  Deur Jesus kan ons aanspraak maak op God se Genade.
Numeri 6 vers 26:
Die Here sal sy aangesig oor jul verhef en aan jul vrede gee
Vrede is ‘n geskenk wat ons ontvang vanaf die Prins van Vrede Yeshua Maschiag (Jesus).  En die Vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus (Fil 4:7).
Daar is krag in die Seën.  Dis nie net ‘n vinnige tower rympie nie, daar is werklik Goddelike krag in hierdie Seën.  God se Seën oortref alles.  Niks kan jou skei van die Liefde van God nie.
Soek die Koninkryk van God en Sy Geregtigheid en die Priesterlike Seën sal op jou rus. (Matt 6:33).  Elke wedergebore gelowige is ‘n priester vandag en ons Hoe Priester is die Messias Jesus.

Die Here sal jul seen en jul behoed
Yivarechecha Adonai viyishmirecha
Die Here sal sy aangesig oor jul laat skyn en jul genadig wees
Ya’er Adonai panav elecha veechuneka
Die Here sal sy aangesig oor jul verhef en aan jul vrede gee
Yeesa Adonai panav elecha viyasem lecha Shalom.GEBED VIR ISRAELI SOLDATE & IDF (WEERMAG)
Abba Vader, ons kom plaas Israel voor U.  Ons bid vir die grenslyn langs die Golan Hoogland asook die grenslyn regrondom Israel en dat God die soldate sal versterk wat die grenslyn bewaak.  Ons bid dat geen vyand toegang sal verkry oor hierdie grenslyn nie.
Ons bid dat die Intelegensie afdeling (Mosad) bo-natuurlike wysheid sal bekom om enige gevaar betyds op te tel.
Ons tree in vir elke soldaat en bid teen dwelms, homoseksualiteit, aborsie en korrupsie wat insluip onder hierdie nasie en veral onder die jeug.  Ons staan in die gaping vir elke soldaat by die grens oorgange asook vir die in die stede wat hul plig uitvoer om hul land te beskerm.  Ons tree in vir elke soldaat om die ware God van Israel te soek.
Ons tree in vir wysheid vir die leiers van die weermag en lugmag– Psalm 50:15 En roep My aan in die dag van benoudheid, Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.
Ons tree in vir die nasies wat Israel verdelg, dat hulle die waarheid sal sien.  Ons bid ernstig vir ISIS en elke militante groep wat Israel wil vernietig dat hulle ‘n bo-natuurlike ervaring met Jesus sal hê en tot bekering sal kom.  Ons bid vir die redding van moslems.
Ons bid vir die Prime Minister Benyamin Netanyahu vir bo-natuurlike wysheid en insig om hierdie land en nasie te lei in God se weë.  Ons bid dat elke woord wat hy spreek direk van God af sal wees.
Sprei U arendsvlerke uit oor hierdie klein landjie en laat hulle veilig wees onder U beskermde vleuels waar hulle opkyk na U vir al hul antwoorde.
Ons bid teen enige lands verdeling vir die vredes proses.  Ons roep uit vir Israel om uit te roep na U, hul Vader!  Ons vra genade oor hierdie land en volk.
AM Israel Chai – The people of Israel lives!  
Israel is ‘n bevestiging aan die wereld dat daar is ‘n God wat leef en dis die God van Israel!


      
GEBED AS WAGTER VIR ISRAEL
Abba Vader ek aanbid U as die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van ISRAEL.
Ek erken dat hierdie land Israel en die Joodse volk aan U behoort.  U het hulle uitverkies as Eiendomsvolk (Deut 7:6).

U Woord sê telkemale dat U nie hierdie volk sal verwerp nie (Jer 31).  Israel is ‘n Ewige besitting (Gen 17:8) en die nasies wat teen Israel gaan opstaan gaan verdelg word volgens Sagaria. Israel is U oogappel!  U Liefde is oneindig vir hierdie volk. Die saligheid is uit die Jode.

Vader, help ons om nie ons ore en oë te sluit vir die noodkrete van Israel nie - Haar roepstem in die woestyn. Vader ons belei ons voorgangers se verkeerde handel met hierdie volk - die kruistogte, die holocaust.  Vader seën die Holocaust oorlewendes en verdoof hul pyn van die verlede met Jesus se Lig.  Vader ons bid teen Anti-semitisme en vervangingsteologie wat baie kere onder Christene voorkom.

Ons bid vir al die Christelike Organisasies wat help met armoede, voedingskemas, trauma berading ens. in Israel.  Ons bid vir al die volunteers wat reeds betrokke is maar ook vir die wat nog gaan betrokke raak.

Ons bid vir beskerming en versterking vir al die Messiaanse Gemeentes en Leiers in Israel.  Baie van hulle word vervolg deur eie familie en vriende.  Abba ons bid vir Aliyah, die versamel en terugkeer van Jode oor die hele wêreld volgens die beloftes in Jesaja, Jeremia en Esegiël. U het waarlik ‘n afspraak met hierdie volk in hul eie land.

Ons bid vir Jerusalem en sy inwoners soos Psalm 122:6 ons beveel.  Mag Yeshua se Shalom Vrede ‘n stad van Vrede – Jerusalem – omvou.  Seën Israel Vader.  Genesis 12:3 sê duidelik dat U seën die wat Israel seën.  Help dat ons ‘n seën vir Israel sal wees. Gee ons ‘n hart vir Israel sodat ons ook deur U oë Israel sal sien.

Vader ons bid dat U intersessors sal opwek om vir Israel te bid.  Gelowiges wat bereid sal wees om hul plek as wagte op die mure vir Israel in te neem.  Open harte en oë van Christene sodat ons U hartklop van Israel sal ervaar.

Ons bid dat ware gelowiges by Israel sal staan ten spyte van wat die wêreld sê. Ter wille van Sion sal ek nie swyg nie, en ter wille van Jerusalem nie stil wees nie – Jesaja 62:1.

 Onweerswolke hang gedurig dreigend oor Israel maar ons weet dat U waak oor Israel want die Bewaarder sluimer of slaap nie. Vader ons bid U Beskermde Hand oor Israel.

Ons bid vir wysheid en insig vir Israel se regering, hul leiers, Eerste Minister Benjamin Netanyahu, hul weermag IDF, sodat hulle sal opkyk na U alleen vir al hul antwoorde.
Vader gee U engele opdrag om die grense van Israel te bewaak.

U ken die einde van die begin af. U is ons Koning van Konings.
U is die Alpha en Omega, die begin en einde, die Een wat was, wat is, en wat gaan kom.
U is die EK IS, U is YHWH. Die God van ISRAEL!!

                                         In die Naam van Jesus – B’shem Y’shua                      Amen 

WAGTERS OP DIE MURE – GEBEDSTOERE NA ISRAEL
Kom reis jaarliks in Februarie saam met mede-aanbidders & Menorah Toere na Israel vir 'n onvergeetlike week teen 'n absolute bekostigbare prys, en laat toe dat Abba Vader jou lei met elke treë wat jy gee.  Ons toere is absoluut uniek.  Ons staan baie tyd aan die Heilige Gees se leiding af en jaag nie van een plek na 'n ander nie.  Ons luister fyn na Vader se Hartklop en beweeg in Sy salwing.  Ons roep dus elke Geesvervulde Christen gelowige om saam te kom bid en om te kom hoor wat Vader op die Hart het vir jou.  Daar wag 'n baie spesiale en geseënde afspraak in Jersusalem spesiaal net vir jou.  Moet dit nie mis nie.

Kom treë saam met ons in vir hierdie kosbare land en volk wat ook ons Vader se oogappel is.  Kom wys Israel dat jy hulle ondersteun.  Vader sê self dat Hy sal seën wie Israel seën.  

Kom seën Israel saam met ons in Israel!!
(vir enige inligting rondom ons gebedstoere)

Kom saam as 'n Wagter op Jerusalem se mure!!